Domenii de activitate

Abrazive (53), Academii, universități și colegii universitare (368), Acoperișuri și țigle (139), Activități ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului - Cod CAEN 8291 (208), Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - Cod CAEN 7810 (1873), Activități ale agențiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a. - Cod CAEN 6330 (195), Activități ale agențiilor de știri - Cod CAEN 6391 (82), Activități ale agențiilor turistice - Cod CAEN 7911 (1498), Activități ale altor agenții de transport - Cod CAEN 6340 (80), Activități ale bazelor sportive - Cod CAEN 9311 (467), Activități ale bibliotecilor si arhivelor - Cod CAEN 9101 (123), Activități ale centrelor de fitness - Cod CAEN 9313 (720), Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) - Cod CAEN 8220 (369), Activități ale cluburilor sportive - Cod CAEN 9312 (85), Activități ale căminelor de bătrâni si ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure - Cod CAEN 8730 (100), Activități ale direcțiilor(centralelor) birourilor administrative centralizate - Cod CAEN 7010 (117), Activități ale holdingurilor - Cod CAEN 6420 (507), Activități ale portalurilor web - Cod CAEN 6312 (562), Activități ale tur-operatorilor - Cod CAEN 7912 (811), Activități auxiliare ale caselor de asigurări si de pensii - Cod CAEN 6720 (112), Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări si de pensii) - Cod CAEN 6713 (96), Activități auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii - Cod CAEN 6619 (1307), Activități auxiliare pentru creșterea animalelor - Cod CAEN 162 (130), Activități auxiliare pentru producția vegetală - Cod CAEN 161 (1928), Activități combinate de secretariat - Cod CAEN 8211 (503), Activități de alimentație (catering) pentru evenimente - Cod CAEN 5621 (1270), Activități de ambalare - Cod CAEN 8292 (308), Activități de arhitectură - Cod CAEN 7111 (3293), Activități de asigurări de viață - Cod CAEN 6511 (49), Activități de asistență medicală ambulatorie - Cod CAEN 8512 (92), Activități de asistență medicală generală - Cod CAEN 8621 (1308), Activități de asistență medicală specializată - Cod CAEN 8622 (2517), Activități de asistență spitalicească - Cod CAEN 8610 (148), Activități de asistență stomatologică - Cod CAEN 8513 (63), Activități de asistență stomatologică - Cod CAEN 8623 (2538), Activități de consultanță pentru afaceri si management - Cod CAEN 7022 (20900), Activități de consultanță pentru afaceri si management - Cod CAEN 7414 (1061), Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice si al comunicării - Cod CAEN 7021 (796), Activități de consultanță în tehnologia informației - Cod CAEN 6202 (2561), Activități de contabilitate revizie contabilă consultanță în domeniul fiscal - Cod CAEN 7412 (107), Activități de contabilitate si audit financiar (59), Activități de contabilitate si audit financiar; consultanță în domeniul fiscal - Cod CAEN 6920 (4854), Activități de contractare pe baze temporarea personalului - Cod CAEN 7820 (683), Activități de creație artistică - Cod CAEN 9003 (728), Activități de creditare pe bază de contract (leasing financiar) - Cod CAEN 6521 (70), Activități de design specializat - Cod CAEN 7410 (1557), Activități de difuzare a programelor de radio - Cod CAEN 6010 (161), Activități de difuzare a programelor de televiziune - Cod CAEN 6020 (277), Activități de difuzare a programelor de televiziune - Cod CAEN 6021 (129), Activități de difuzare a programelor de televiziune - Cod CAEN 6022 (204), Activități de distribuție a filmelor cinematografice video si a programelor de televiziune - Cod CAEN 5913 (55), Activități de editare a altor produse software - Cod CAEN 5829 (917), Activități de editare a cărților - Cod CAEN 5811 (816), Activități de editare a jocurilor de calculator - Cod CAEN 5821 (88), Activități de editare a revistelor si periodicelor - Cod CAEN 5814 (450), Activități de editare a ziarelor - Cod CAEN 5813 (399), Activități de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor - Cod CAEN 6621 (130), Activități de fotocopiere de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat - Cod CAEN 8219 (800), Activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 7112 (8317), Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - Cod CAEN 6612 (461), Activități de interpretare artistică (spectacole) - Cod CAEN 9001 (852), Activități de investigație si protecție a bunurilor si persoanelor - Cod CAEN 7460 (132), Activități de investigații - Cod CAEN 8030 (249), Activități de jocuri de noroc si pariuri - Cod CAEN 9200 (1234), Activități de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora - Cod CAEN 8425 (55), Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul - Cod CAEN 6203 (315), Activități de organizare a expozițiilor târgurilor si congreselor - Cod CAEN 8230 (880), Activități de pompe funebre si similare - Cod CAEN 9603 (607), Activități de producție cinematografică video si de programe de televiziune - Cod CAEN 5911 (1549), Activități de protecție si gardă - Cod CAEN 8010 (1332), Activități de realizare a soft-ului prin comandă (software orientat client) - Cod CAEN 6201 (5288), Activități de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare muzicală - Cod CAEN 5920 (353), Activități de secretariat si traducere - Cod CAEN 7485 (64), Activități de servicii anexe extracției petrolului brut si gazelor naturale - Cod CAEN 910 (91), Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - Cod CAEN 5221 (852), Activități de servicii anexe silviculturii - Cod CAEN 240 (149), Activități de servicii anexe transporturilor aeriene - Cod CAEN 5223 (88), Activități de servicii anexe transporturilor pe apă - Cod CAEN 5222 (326), Activități de servicii privind sistemele de securizare - Cod CAEN 8020 (419), Activități de servicii suport combinate - Cod CAEN 8110 (139), Activități de servicii suport pentru învățământ - Cod CAEN 8560 (190), Activități de studiere a pieței si de sondaj - Cod CAEN 7413 (57), Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice - Cod CAEN 7320 (1066), Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu - Cod CAEN 6110 (1248), Activități de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit) - Cod CAEN 6120 (290), Activități de telecomunicații prin satelit - Cod CAEN 6130 (122), Activități de testări si analize tehnice - Cod CAEN 7120 (1257), Activități de traducere scrisă si orală (interpreți) - Cod CAEN 7430 (894), Activități de închirierea si leasing cu alte mașini echipamente si bunuri tangibile n.c.a. - Cod CAEN 7739 (390), Activități de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a. - Cod CAEN 7729 (216), Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare - Cod CAEN 7711 (863), Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele - Cod CAEN 7712 (152), Activități de închiriere si leasing cu bunuri recreaționale si echipament sportiv - Cod CAEN 7721 (220), Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole - Cod CAEN 7731 (80), Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - Cod CAEN 7733 (85), Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construcții - Cod CAEN 7732 (535), Activități de îngrijire zilnică pentru copii - Cod CAEN 8891 (200), Activități de înteținere peisagistică - Cod CAEN 8130 (848), Activități de întreținere corporală - Cod CAEN 9304 (93), Activități de întreținere corporală - Cod CAEN 9604 (1629), Activități de întreținere si curațare a cladirilor - Cod CAEN 7470 (136), Activități fotografice - Cod CAEN 7420 (1798), Activități fotografice - Cod CAEN 7481 (56), Activități generale de curățenie a clădirilor - Cod CAEN 8121 (1890), Activități juridice - Cod CAEN 6910 (256), Activități post-producție cinematografică video si de programe de televiziune - Cod CAEN 5912 (137), Activități si servicii de decontaminare - Cod CAEN 3900 (59), Activități specializate de curățenie - Cod CAEN 8122 (428), Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) - Cod CAEN 9002 (610), Activități veterinare - Cod CAEN 7500 (1827), Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) - Cod CAEN 150 (1611), Acvacultura în ape dulci - Cod CAEN 322 (678), Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - Cod CAEN 6832 (1220), Administrație publică centrală și locală (639), Administrări imobile (82), Aer condiționat - clădiri publice, spații comerciale (52), Aer condiționat - service (43), Agenții de bilete (43), Agenții de publicitate (7265), Agenții de turism (1475), Agenții imobiliare (7464), Agenți si brokeri de asigurări (3421), Agricultură - cereale (1101), Agricultură - legume și fructe (156), Agricultură - mașini și echipamente (205), Agricultură - semințe și material săditor (112), Agricultură - servicii (376), Alimente - distribuitori (278), Alimente - furnizori și angrosiști (70), Alimente - producție (82), Alpinism utilitar (98), Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor - Cod CAEN 7484 (67), Alte activități anexe transporturilor - Cod CAEN 5229 (1235), Alte activități auxiliare de asigurări si fonduri de pensii - Cod CAEN 6629 (455), Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) - Cod CAEN 6512 (287), Alte activități de creditare - Cod CAEN 6492 (1989), Alte activități de creditare - Cod CAEN 6522 (106), Alte activități de curățenie - Cod CAEN 8129 (716), Alte activități de editare - Cod CAEN 5819 (275), Alte activități de intermedieri monetare - Cod CAEN 6419 (1260), Alte activități de servicii informaționale n.c.a - Cod CAEN 6399 (271), Alte activități de servicii n.c.a. - Cod CAEN 9609 (1074), Alte activități de servicii personale n.c.a. - Cod CAEN 9305 (89), Alte activități de servicii prestate in principal intreprinderilor - Cod CAEN 7487 (290), Alte activități de servicii privind tehnologia informației - Cod CAEN 6209 (1403), Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - Cod CAEN 8299 (4171), Alte activități de telecomunicații - Cod CAEN 6190 (952), Alte activități de tipărire n.c.a. - Cod CAEN 1812 (1176), Alte activități legate de informatică - Cod CAEN 7260 (63), Alte activități poștale si de curier - Cod CAEN 5320 (1419), Alte activități profesionale stiințifice si tehnice n.c.a. - Cod CAEN 7490 (2801), Alte activități recreative - Cod CAEN 9272 (82), Alte activități recreative si distractive n.c.a. - Cod CAEN 9329 (2768), Alte activități referitoare la sănătatea umană - Cod CAEN 8514 (56), Alte activități referitoare la sănătatea umană - Cod CAEN 8690 (1889), Alte activități sportive - Cod CAEN 9319 (511), Alte forme de învățământ - Cod CAEN 8042 (85), Alte forme de învățământ n.c.a. - Cod CAEN 8559 (2223), Alte intermedieri financiare n.c.a. - Cod CAEN 6499 (256), Alte lucrări de finisare - Cod CAEN 4339 (885), Alte lucrări de finisare - Cod CAEN 4545 (55), Alte lucrări de instalații pentru construcții - Cod CAEN 4329 (924), Alte lucrări speciale de construcții - Cod CAEN 4525 (76), Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - Cod CAEN 4399 (3163), Alte mijloace de cazare - Cod CAEN 5523 (165), Alte servicii de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5629 (104), Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590 (1873), Alte servicii de rezervare si asistență turistică - Cod CAEN 7990 (364), Alte transporturi terestre de călători n.c.a. - Cod CAEN 4939 (2915), Alte unități de preparare a hranei - Cod CAEN 5552 (53), Ambalaje (378), Ambasade și consulate (104), Ambulanțe, stații de salvare (88), Amenajări interioare și exterioare (402), Amenajări spații verzi, grădini (171), Aparate de măsură și control (72), Apartamente în regim hotelier (52), Apicultură (48), Apă - filtre, echipamente, instalații (121), Arhitectură (877), Arhivare - servicii (130), Articole de uz casnic (56), Articole de uz gospodăresc (43), Articole din piele și înlocuitori - producători, distribuitori (73), Articole pentru copii - magazine, comercializare (43), Articole și instalații sanitare - magazine, comercializare (101), Articole și materiale electrice - magazine, comercializare (44), Artă decorativă (59), Ascensoare și scări rulante (104), Asistență juridică (202), Asistență pentru persoane (53), Asistență socială (114), Asociații și organizații (246), Audit (76), Autocamioane, autobuze, autocare (54), Autogări (45), Automatizări (187), Automobile - piese de schimb, accesorii (1062), Automobile - producție, comercializare (345), Automobile - service, asistență tehnică (1090), Automobile - tinichigerie, vopsitorie (77), Autovehicule - anvelope și jante (203), Autovehicule - demontări, valorificări (51), Autovehicule - parbrize (75), Autovehicule - piese de schimb, accesorii (285), Autovehicule - verificări tehnice (61), Autovehicule - înmatriculări (47), Avocați (4056), Balastiere (60), Baruri, cluburi (560), Baruri - Cod CAEN 5540 (579), Baruri si alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630 (14643), Benzinării (618), Biblioteci (314), Biciclete (59), Bijuterii - magazine, comercializare (155), Bijuterii - producători, distribuitori (81), Birotică - echipamente, accesorii (132), Biserici, parohii (1303), Broker de asigurări (193), Bâlciuri si parcuri de distracții - Cod CAEN 9321 (175), Bănci (2994), Băuturi alcoolice (53), Băuturi alcoolice - distribuitori (119), Băuturi răcoritoare (47), Cabane turistice (129), Cabinete stomatologice (3439), Cabinete veterinare (534), Cabluri electrice și de telecomunicații - producători, distribuitori (62), Cadastru (362), Cadouri și suveniruri (79), Cafea (100), Cafenele (209), Cafenele si baruri cu spectacol - Cod CAEN 5542 (61), Cafenele si baruri fara spectacol - Cod CAEN 5541 (364), Calculatoare - comercializare, asamblare (464), Call center (44), Camere de comerț (62), Captarea tratarea si distribuția apei - Cod CAEN 3600 (286), Carne și mezeluri (293), Case de amanet (187), Case de marcat (134), Case de pensii (64), Case de schimb valutar (93), Catering (174), Cauciuc (78), Centrale termice (230), Centre comerciale (54), Centre culturale (203), Centre de copiere (72), Centre de perfecționare (54), Centre de plasament (353), Ceramică (45), Cercetare (125), Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie - Cod CAEN 7219 (523), Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - Cod CAEN 7211 (101), Cercetare-dezvoltare în științe fizice si naturale - Cod CAEN 7310 (44), Cercetare-dezvoltare în științe sociale si umaniste - Cod CAEN 7220 (201), Cherestea (135), Chimicale - distribuție, comercializare (79), Chimicale - producători, importatori (92), Clinici și centre medicale (704), Cluburi de fitness (110), Coafură si alte activități de înfrumusețare - Cod CAEN 9302 (247), Coafură si alte activități de înfrumusețare - Cod CAEN 9602 (5982), Cofetării, ciocolaterii, gelaterii (305), Colectarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN 3811 (1006), Colectarea deșeurilor periculoase - Cod CAEN 3812 (82), Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană - Cod CAEN 230 (90), Colectarea si epurarea apelor uzate - Cod CAEN 3700 (195), Combustibili lichizi - comercializare (49), Comercializarea energiei electrice - Cod CAEN 3514 (195), Comert cu ridicata al altor produse n.c.a. - Cod CAEN 5170 (230), Comerț cu alte autovehicule - Cod CAEN 4519 (455), Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule - Cod CAEN 5050 (74), Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate - Cod CAEN 4778 (3531), Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate - Cod CAEN 4729 (1801), Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie al articolelor din sticlă si a celor pentru vopsit în magazine specializate - Cod CAEN 4752 (1919), Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice în magazine specializate - Cod CAEN 4774 (560), Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere al aparatelor de radio si televizoarelor - Cod CAEN 5245 (130), Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice în magazine specializate - Cod CAEN 4754 (540), Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine - Cod CAEN 4779 (2213), Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine - Cod CAEN 5250 (125), Comerț cu amănuntul al băuturilor - Cod CAEN 5225 (106), Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate - Cod CAEN 4725 (831), Comerț cu amănuntul al calculatoarelor unităților periferice si software-lui în magazine specializate - Cod CAEN 4741 (968), Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - Cod CAEN 4730 (1034), Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor în magazine specializate - Cod CAEN 4777 (576), Comerț cu amănuntul al covoarelor carpetelor tapetelor si a altor acoperitoare de podea în magazine specializate - Cod CAEN 4753 (226), Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne în magazine specializate - Cod CAEN 4722 (1408), Comerț cu amănuntul al cărților ziarelor si articolelor de papetărie - Cod CAEN 5247 (123), Comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate - Cod CAEN 4761 (373), Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrări audio/video în magazine specializate - Cod CAEN 4763 (77), Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate - Cod CAEN 4743 (242), Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate - Cod CAEN 4764 (427), Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate - Cod CAEN 4742 (533), Comerț cu amănuntul al florilor plantelor si semințelor (135), Comerț cu amănuntul al florilor plantelor si semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea în magazine specializate - Cod CAEN 4776 (2109), Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete în magazine specializate - Cod CAEN 4721 (2116), Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor în magazine specializate - Cod CAEN 4765 (186), Comerț cu amănuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic - Cod CAEN 5244 (118), Comerț cu amănuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a. în magazine specializate - Cod CAEN 4759 (1795), Comerț cu amănuntul al peștelui crustaceelor si moluștelor în magazine specializate - Cod CAEN 4723 (302), Comerț cu amănuntul al produselor alimentare băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri chioșcuri si piețe - Cod CAEN 4781 (3378), Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie - Cod CAEN 5233 (81), Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie în magazine specializate - Cod CAEN 4775 (867), Comerț cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate - Cod CAEN 4726 (106), Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice - Cod CAEN 5231 (122), Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate - Cod CAEN 4773 (2501), Comerț cu amănuntul al pâinii produselor de patiserie si produselor zaharoase în magazine specializate - Cod CAEN 4724 (1395), Comerț cu amănuntul al textilelor - Cod CAEN 5241 (196), Comerț cu amănuntul al textilelor îmbrăcămintei si încălțămintei efectuat prin standuri chioșcuri si piețe - Cod CAEN 4782 (3699), Comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate - Cod CAEN 4751 (1624), Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie în magazine specializate - Cod CAEN 4762 (1137), Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei - Cod CAEN 5242 (574), Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate - Cod CAEN 4771 (8304), Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele - Cod CAEN 5243 (90), Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele în magazine specializate - Cod CAEN 4772 (1202), Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine - Cod CAEN 5263 (120), Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie cu articole din sticlă si cu cele pentru vopsit - Cod CAEN 5246 (110), Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule - Cod CAEN 4532 (591), Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor chioșcurilor si piețelor - Cod CAEN 4799 (2658), Comerț cu amănuntul prin corespondență - Cod CAEN 5261 (51), Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet - Cod CAEN 4791 (5930), Comerț cu amănuntul prin standuri chioșcuri si piețe al altor produse - Cod CAEN 4789 (4130), Comerț cu amănuntul prin standuri si piețe - Cod CAEN 5262 (840), Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 4711 (55253), Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 5211 (4660), Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare - Cod CAEN 4719 (14953), Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare - Cod CAEN 5212 (940), Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare - Cod CAEN 5227 (167), Comerț cu autoturisme si autovehicule ușoare (sub 3.5 tone) - Cod CAEN 4511 (2290), Comerț cu motociclete piese si accesorii aferente; întreținerea si repararea motocicletelor - Cod CAEN 4540 (64), Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare n.c.a. - Cod CAEN 5147 (386), Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc - Cod CAEN 4649 (1889), Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente - Cod CAEN 4669 (1143), Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente de birou - Cod CAEN 4666 (123), Comerț cu ridicata al altor produse - Cod CAEN 5190 (198), Comerț cu ridicata al altor produse intermediare - Cod CAEN 4676 (729), Comerț cu ridicata al altor produse intermediare - Cod CAEN 5156 (47), Comerț cu ridicata al animalelor vii - Cod CAEN 4623 (274), Comerț cu ridicata al animalelor vii - Cod CAEN 5123 (49), Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc al aparatelor de radio si televizoarelor - Cod CAEN 4643 (1073), Comerț cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodăresc al aparatelor de radio si televizoarelor - Cod CAEN 5143 (159), Comerț cu ridicata al blănurilor pieilor brute si al pieilor prelucrate - Cod CAEN 4624 (216), Comerț cu ridicata al băuturilor - Cod CAEN 4634 (990), Comerț cu ridicata al băuturilor - Cod CAEN 5134 (139), Comerț cu ridicata al calculatoarelor echipamentelor periferice si software-lui - Cod CAEN 4651 (1027), Comerț cu ridicata al calculatoarelor echipamentelor periferice si software-ului - Cod CAEN 5184 (64), Comerț cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor - Cod CAEN 4648 (179), Comerț cu ridicata al cerealelor semințelor furajelor si tutunului neprelucrat - Cod CAEN 4621 (1592), Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate - Cod CAEN 4671 (1255), Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate - Cod CAEN 5151 (132), Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din carne - Cod CAEN 4632 (896), Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din carne - Cod CAEN 5132 (89), Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor - Cod CAEN 4677 (1496), Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor - Cod CAEN 5157 (101), Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare si de încălzire - Cod CAEN 4674 (924), Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare si de încălzire - Cod CAEN 5154 (67), Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor - Cod CAEN 4622 (548), Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor - Cod CAEN 4631 (2604), Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor - Cod CAEN 5131 (249), Comerț cu ridicata al masinilor-unelte - Cod CAEN 4662 (348), Comerț cu ridicata al masinilor agricole echipamentelor si furniturilor - Cod CAEN 4661 (438), Comerț cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si construcții - Cod CAEN 4663 (204), Comerț cu ridicata al masinilor pentru industria textilă si al masinilor de cusut si de tricotat - Cod CAEN 4664 (65), Comerț cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcție si echipamentelor sanitare - Cod CAEN 4673 (6907), Comerț cu ridicata al materialului lemnos si de construcții - Cod CAEN 5153 (516), Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice - Cod CAEN 4672 (903), Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice - Cod CAEN 5152 (74), Comerț cu ridicata al mobilei covoarelor si a articolelor de iluminat - Cod CAEN 4647 (462), Comerț cu ridicata al produselor chimice - Cod CAEN 4675 (887), Comerț cu ridicata al produselor chimice - Cod CAEN 5155 (73), Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie - Cod CAEN 4645 (1086), Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie - Cod CAEN 5145 (101), Comerț cu ridicata al produselor din ceramică sticlărie si produse de întreținere - Cod CAEN 4644 (539), Comerț cu ridicata al produselor din ceramică sticlărie tapete si produse de întreținere - Cod CAEN 5144 (70), Comerț cu ridicata al produselor din tutun - Cod CAEN 4635 (95), Comerț cu ridicata al produselor din tutun - Cod CAEN 5135 (53), Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice - Cod CAEN 4646 (1298), Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice - Cod CAEN 5146 (65), Comerț cu ridicata al produselor lactate ouălor uleiurilor si grăsimilor comestibile - Cod CAEN 4633 (468), Comerț cu ridicata al produselor lactate ouălor uleiurilor si grăsimilor comestibile - Cod CAEN 5133 (53), Comerț cu ridicata al produselor textile - Cod CAEN 4641 (1347), Comerț cu ridicata al produselor textile - Cod CAEN 5141 (242), Comerț cu ridicata al zahărului ciocolatei si produselor zaharoase - Cod CAEN 4636 (563), Comerț cu ridicata al zahărului ciocolatei si produselor zaharoase - Cod CAEN 5136 (142), Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei si încălțămintei - Cod CAEN 4642 (4538), Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei si încălțămintei - Cod CAEN 5142 (925), Comerț cu ridicata cu cafea ceai cacao si condimente - Cod CAEN 4637 (636), Comerț cu ridicata cu cafea ceai cacao si condimente - Cod CAEN 5137 (145), Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații - Cod CAEN 4652 (655), Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule - Cod CAEN 4531 (661), Comerț cu ridicata nespecializat - Cod CAEN 4690 (6560), Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 4639 (2912), Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 5139 (409), Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește crustacee si moluște - Cod CAEN 4638 (475), Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește crustacee si moluște - Cod CAEN 5138 (70), Comerț en gros, cash and carry (185), Comerțul cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a. - Cod CAEN 5248 (583), Comisionare vamală (73), Computere - rețele (71), Computere - service, piese de schimb (193), Computere - software (664), Confecții - accesorii (60), Confecții - magazine, comercializare (105), Confecții - producători, distribuitori (557), Confecții metalice (434), Conferințe, festivități, evenimente corporative - organizare (52), Construcția de ambarcațiuni sportive si de agrement - Cod CAEN 3012 (60), Construcția de nave si structuri plutitoare - Cod CAEN 3011 (499), Construcția de poduri si tuneluri - Cod CAEN 4213 (69), Construcții (1802), Construcții - drumuri și poduri (171), Construcții - instalații, canalizări (51), Construcții - montaj (59), Construcții - proiectare, consultanță (186), Construcții - servicii (52), Construcții case (100), Construcții civile (508), Construcții de clădiri si lucrări de geniu - Cod CAEN 4521 (1951), Construcții din lemn (96), Construcții hidrotehnice - Cod CAEN 4291 (200), Construcții industriale (105), Construcții metalice (135), Consultanță it (69), Consultanță si furnzare de alte produse software - Cod CAEN 7222 (150), Consultanță tehnică (215), Consultanță în afaceri și finanțe (571), Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) - Cod CAEN 7210 (60), Consultanță în management și marketing (502), Contabilitate (659), Contabilitate - contabili autorizați, cabinete individuale, membri c.e.c.c.a.r. (632), Contabilitate - contabili autorizați salariați ai instituțiilor, membri c.e.c.c.a.r. (1076), Contabilitate - experți contabili, cabinete individuale, membri c.e.c.c.a.r. (2924), Contabilitate - experți contabili de onoare, membri c.e.c.c.a.r. (142), Contabilitate - experți contabili salariați ai instituțiilor, membri c.e.c.c.a.r. (6135), Contabilitate - persoane fizice străine, membri c.e.c.c.a.r. (60), Contabilitate - societăți de contabilitate, membri c.e.c.c.a.r. (250), Contabilitate - societăți de expertiză contabilă românești, membri c.e.c.c.a.r. (2113), Copiatoare (57), Copiatoare - service, consumabile (80), Corpuri de iluminat (123), Cosmetice și parfumerie - magazine, comercializare (145), Cosmetice și parfumerie - producători, distribuitori (141), Covoare, mochete, linoleum (92), Creație si interpretare artistică si literară - Cod CAEN 9231 (94), Credite (182), Creșterea altor animale - Cod CAEN 149 (879), Creșterea altor bovine - Cod CAEN 142 (293), Creșterea animalelor (152), Creșterea bovinelor de lapte - Cod CAEN 141 (1259), Creșterea ovinelor si caprinelor - Cod CAEN 145 (501), Creșterea porcinelor - Cod CAEN 146 (611), Creșterea păsărilor (103), Creșterea păsărilor - Cod CAEN 147 (743), Croitori (65), Cultivarea altor plante din culturi nepermanente - Cod CAEN 119 (171), Cultivarea altor plante permanente - Cod CAEN 129 (96), Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase - Cod CAEN 111 (6110), Cultivarea condimentelor plantelor aromatice medicinale si a plantelor de uz farmaceutic - Cod CAEN 128 (96), Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi căpșunilor nuciferilor si a altor pomi fructiferi - Cod CAEN 125 (585), Cultivarea fructelor citrice - Cod CAEN 123 (51), Cultivarea fructelor semințoase si sâmburoase - Cod CAEN 124 (319), Cultivarea legumelor si a pepenilor a rădăcinoaselor si tuberculilor - Cod CAEN 113 (1510), Cultivarea orezului - Cod CAEN 112 (137), Cultivarea plantelor pentru înmulțire - Cod CAEN 130 (302), Cultivarea strugurilor - Cod CAEN 121 (352), Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii - Cod CAEN 6810 (4994), Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii - Cod CAEN 7012 (268), Cursuri de dans (43), Cursuri de inițiere, perfecționare și calificare (321), Curățenie - echipamente, accesorii (65), Curățenie - servicii (392), Curățătorii chimice (60), Căi ferate - mașini, echipamente, servicii (60), Cămine de bătrâni (140), Decorațiuni interioare - magazine, comercializare (82), Decorațiuni interioare - producători, distribuitori (49), Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - Cod CAEN 3831 (406), Depozitări - Cod CAEN 5210 (498), Design (98), Detectivi particulari (114), Detergenți (77), Dezinsecții, deratizare (196), Dezvoltare (promovare) imobiliară - Cod CAEN 4110 (4359), Dezvoltare (promovare) imobiliară - Cod CAEN 7011 (156), Dezvoltatori imobiliari (84), Deșeuri - colectare, valorificare (367), Difuzare presă (45), Distilarea rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice - Cod CAEN 1101 (236), Domeniu nespecificat (32982), Drumuri și poduri - întreținere (53), Dulciuri (60), Echipamente de protecție (193), Echipamente de ridicat și stivuit (54), Echipamente electrice și energetice (119), Echipamente și servicii de prevenire și combatere a incendiilor (93), Ecologie și protecția mediului (121), Editare de programe - Cod CAEN 7221 (77), Edituri (273), Electrocasnice - magazine, comercializare (145), Electrocasnice - service (95), Electronică (174), Electronică - service (55), Energie electrică - distribuție (43), Energie electrică - producție (54), Energie neconvențională (43), Estetică și întreținere corporală (107), Evaluări (251), Executor judecătoresc (523), Expediții și curierat (137), Expertize și evaluări (90), Expertiză tehnică (84), Experți contabili (408), Exploatarea forestieră - Cod CAEN 220 (2602), Exploatări forestiere (122), Extracția altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 729 (47), Extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții extracția pietrei calcaroase ghipsului cretei si a ardeziei - Cod CAEN 811 (353), Extracția pietrișului si nisipului; extracția argilei si caolinului - Cod CAEN 812 (612), Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) - Cod CAEN 1413 (2887), Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) - Cod CAEN 1822 (251), Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a. - Cod CAEN 1419 (599), Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a. - Cod CAEN 1824 (65), Fabricarea altor articole din beton ciment si ipsos - Cod CAEN 2369 (188), Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a. - Cod CAEN 1729 (76), Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - Cod CAEN 2599 (430), Fabricarea altor articole textile n.c.a. - Cod CAEN 1399 (219), Fabricarea altor componente electronice - Cod CAEN 2612 (55), Fabricarea altor echipamente electrice - Cod CAEN 2790 (87), Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie pentru construcții - Cod CAEN 1623 (1377), Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a. - Cod CAEN 2829 (74), Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. - Cod CAEN 2899 (102), Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2932 (5190), Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. - Cod CAEN 1089 (240), Fabricarea altor produse chimice n.c.a. - Cod CAEN 2059 (134), Fabricarea altor produse chimice organice de bază - Cod CAEN 2014 (76), Fabricarea altor produse din cauciuc - Cod CAEN 2219 (183), Fabricarea altor produse din cauciuc - Cod CAEN 2513 (47), Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută paie si din alte materiale vegetale împletite - Cod CAEN 1629 (1056), Fabricarea altor produse din material plastic - Cod CAEN 2229 (368), Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. - Cod CAEN 2399 (61), Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. - Cod CAEN 3299 (652), Fabricarea ambalajelor din lemn - Cod CAEN 1624 (259), Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; reșaparea si refacerea anvelopelor - Cod CAEN 2211 (146), Fabricarea aparatelor de distribuție si control a electricității - Cod CAEN 2712 (105), Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental - Cod CAEN 2341 (194), Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic - Cod CAEN 2222 (425), Fabricarea articolelor de feronerie - Cod CAEN 2572 (78), Fabricarea articolelor de papetărie - Cod CAEN 1723 (69), Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnașament - Cod CAEN 1512 (275), Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele - Cod CAEN 1411 (155), Fabricarea articolelor din blană - Cod CAEN 1420 (58), Fabricarea articolelor din cauciuc - Cod CAEN 221 (51), Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri si arcuri - Cod CAEN 2593 (109), Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții - Cod CAEN 2223 (1149), Fabricarea articolelor din sticlă - Cod CAEN 2313 (94), Fabricarea betonului - Cod CAEN 2363 (139), Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre prețioase - Cod CAEN 3212 (280), Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie - Cod CAEN 1072 (97), Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice - Cod CAEN 2620 (182), Fabricarea condimentelor si ingredientelor - Cod CAEN 1084 (55), Fabricarea cărămizilor țiglelor si altor produse pentru construcții din argilă arsă - Cod CAEN 2332 (114), Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei si lenjeriei de corp) - Cod CAEN 1392 (775), Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei si lenjeriei de corp) - Cod CAEN 1740 (74), Fabricarea de articole de lenjerie de corp - Cod CAEN 1414 (159), Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru - Cod CAEN 1412 (291), Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice - Cod CAEN 2511 (2448), Fabricarea de dispozitive aparate si instrumente medicale stomatologice - Cod CAEN 3250 (737), Fabricarea de echipamente electrice de iluminat - Cod CAEN 2740 (83), Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2931 (44), Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn - Cod CAEN 1621 (139), Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice - Cod CAEN 2670 (94), Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură verificare control navigație - Cod CAEN 2651 (104), Fabricarea de mobilă n.c.a. - Cod CAEN 3109 (2282), Fabricarea de mobilă pentru birouri si magazine - Cod CAEN 3101 (828), Fabricarea de mobilă pentru bucătării - Cod CAEN 3102 (256), Fabricarea de motoare hidraulice - Cod CAEN 2812 (129), Fabricarea de motoare si turbine (cu excepția celor pentru avioane autovehicule si motociclete.) - Cod CAEN 2811 (173), Fabricarea de mâncărururi preparate - Cod CAEN 1085 (94), Fabricarea de uși si ferestre din metal - Cod CAEN 2512 (637), Fabricarea de șuruburi buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si șaibe - Cod CAEN 2594 (52), Fabricarea echipamentelor de comunicații - Cod CAEN 2630 (50), Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat - Cod CAEN 2822 (165), Fabricarea echipamentelor de ventilație si frigorifice exclusiv a echipamentelor de uz casnic - Cod CAEN 2825 (67), Fabricarea elementelor din beton pentru construcții - Cod CAEN 2661 (48), Fabricarea explozivilor - Cod CAEN 2051 (46), Fabricarea gazelor industriale - Cod CAEN 2011 (43), Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton - Cod CAEN 1721 (270), Fabricarea imitațiilor de bijuterii si articole similare - Cod CAEN 3213 (102), Fabricarea jocurilor si jucăriilor - Cod CAEN 3240 (121), Fabricarea macaroanelor tăițeilor cuș-cuș-ului si a altor produse făinoase similare - Cod CAEN 1073 (91), Fabricarea materialelor plastice în forme primare - Cod CAEN 2016 (48), Fabricarea motoarelor generatoarelor si transfaraatoarelor electrice - Cod CAEN 2711 (92), Fabricarea măturilor si periilor - Cod CAEN 3291 (61), Fabricarea parchetului asamblat în panouri - Cod CAEN 1622 (50), Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaletă) - Cod CAEN 2042 (114), Fabricarea plăcilor foliilor tuburilor si profilelor din material plastic - Cod CAEN 2221 (243), Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramică - Cod CAEN 2331 (50), Fabricarea preparatelor farmaceutice - Cod CAEN 2120 (58), Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - Cod CAEN 1091 (165), Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte - Cod CAEN 1439 (245), Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor si articolelor de galanterie - Cod CAEN 1431 (88), Fabricarea produselor chimice de bază a îngrășămintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic în forme primare - Cod CAEN 201 (85), Fabricarea produselor de morărit - Cod CAEN 1061 (929), Fabricarea produselor de morărit - Cod CAEN 1561 (102), Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar din hârtie sau carton - Cod CAEN 1722 (191), Fabricarea produselor din beton pentru construcții - Cod CAEN 2361 (722), Fabricarea produselor din cacao a ciocolatei si a produselor zaharoase - Cod CAEN 1082 (192), Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) - Cod CAEN 1013 (268), Fabricarea produselor electronice de larg consum - Cod CAEN 2640 (59), Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor - Cod CAEN 1051 (441), Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor - Cod CAEN 1551 (54), Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor - Cod CAEN 2550 (127), Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului - Cod CAEN 1920 (68), Fabricarea pâinii (115), Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie - Cod CAEN 1581 (329), Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie - Cod CAEN 1071 (4773), Fabricarea subansamblurilor electronice (module) - Cod CAEN 2611 (100), Fabricarea sucurilor de fructe si legume - Cod CAEN 1032 (129), Fabricarea săpunurilor detergenților si a produselor de întreținere - Cod CAEN 2041 (136), Fabricarea uleiurilor si grăsimilor - Cod CAEN 1041 (186), Fabricarea uneltelor - Cod CAEN 2573 (54), Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului - Cod CAEN 2841 (53), Fabricarea varului si ipsosului - Cod CAEN 2352 (48), Fabricarea vinurilor din struguri - Cod CAEN 1102 (206), Fabricarea vopselelor lacurilor cernelii tipografice si masticurilor - Cod CAEN 2030 (214), Fabricarea încălțămintei - Cod CAEN 1520 (1043), Fabricarea încălțămintei - Cod CAEN 1930 (79), Fabricarea înghețatei - Cod CAEN 1052 (119), Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520 (2219), Farmacii (3963), Farmacii veterinare (167), Fast-food (148), Feronerie (81), Fier forjat (105), Filmări video și procesare (55), Finisarea materialelor textile - Cod CAEN 1330 (96), Flori și plante decorative (165), Florării (140), Forări - instalații și servicii (91), Foto - minilaboratoare (50), Fotografi și studiouri fotografice (153), Fundații (197), Furnizarea de abur si aer condiționat - Cod CAEN 3530 (63), Galerii de artă (46), Gaze - echipamente, servicii (53), Gaze naturale - producători, furnizori, distribuitori (61), Gaze naturale - proiectare, execuție instalații (94), Geamuri - producători, distribuitori (58), Gestionarea monumentelor clădirilor istorice si a altor obiective de interes turistic - Cod CAEN 9103 (53), Gresie și faianță (90), Grădinițe și cămine de copii (1553), Gări (57), Hidraulică și pneumatică (56), Hidroizolații (103), Hostel (69), Hoteluri (1247), Hoteluri si alte facilități de cazare similare - Cod CAEN 5510 (1856), Hoteluri și restaurante - utilări și furnituri (57), Hrană pentru animale (49), Hârtie și carton (78), Import-export (127), Imprimante - service, consumabile (57), Industrie - servicii și materiale (51), Informatică - servicii (150), Inox (59), Instalarea masinilor si echipamentelor industriale - Cod CAEN 3320 (349), Instalații, echipamente frigorifice (69), Instalații, echipamente frigorifice-service, piese de schimb (49), Instalații de climatizare (64), Instalații electrice (650), Instalații pentru construcții (299), Instalații sanitare - producători, distribuitori (163), Instalații termice (408), Instituții de interes public (907), Instituții religioase (82), Intermedieri în comerțul cu combustibili minerale si produse chimice pentru industrie - Cod CAEN 5112 (70), Intermedieri în comerțul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie - Cod CAEN 4612 (594), Intermedieri în comerțul cu material lemnos si de construcții - Cod CAEN 5113 (218), Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de construcții - Cod CAEN 4613 (1879), Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole animale vii materii prime textile si cu semifabricate - Cod CAEN 4611 (560), Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole animale vii materii prime textile si cu semiproduse - Cod CAEN 5111 (136), Intermedieri în comerțul cu mașini echipamente industriale nave si avioane - Cod CAEN 4614 (735), Intermedieri în comerțul cu mașini echipamente industriale nave si avioane - Cod CAEN 5114 (49), Intermedieri în comerțul cu mobilă articole de menaj si de fierărie - Cod CAEN 4615 (432), Intermedieri în comerțul cu mobilă articole de menaj si de fierărie - Cod CAEN 5115 (67), Intermedieri în comerțul cu produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 4617 (1325), Intermedieri în comerțul cu produse alimentare băuturi si tutun - Cod CAEN 5117 (237), Intermedieri în comerțul cu produse diverse - Cod CAEN 4619 (8535), Intermedieri în comerțul cu produse diverse - Cod CAEN 5119 (649), Intermedieri în comerțul cu textile confecții din blană încălțăminte si articole din piele - Cod CAEN 4616 (958), Intermedieri în comerțul cu textile confecții încălțăminte si articole - Cod CAEN 5116 (323), Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. - Cod CAEN 4618 (1445), Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. - Cod CAEN 5118 (96), Internet (119), Intretinerea si repararea autovehiculelor (fara reparatiile executate in intreprinderi organizate de tip industrial) - Cod CAEN 5021 (248), Jaluzele (122), Jocuri de noroc si pariuri - Cod CAEN 9271 (110), Jocuri electronice, distractive și de noroc - centre (56), Laboratoare - echipament și servicii (48), Laboratoare tehnică dentară (131), Lacuri și vopsele (195), Leasing financiar (50), Leasing financiar - Cod CAEN 6491 (110), Leasing operațional (48), Legătorie si servicii conexe - Cod CAEN 1814 (201), Lemn - articole din lemn (80), Lenjerie (53), Librării (186), Licee și colegii (1067), Lichidatori (117), Locuri de agrement (65), Lohn (53), Loterii (342), Lubrifianți auto (57), Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. - Cod CAEN 4299 (1253), Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale - Cod CAEN 4120 (34819), Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață si subterane. - Cod CAEN 4212 (87), Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor - Cod CAEN 4211 (1708), Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații - Cod CAEN 4222 (295), Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide - Cod CAEN 4221 (548), Lucrări de demolare a construcțiilor - Cod CAEN 4311 (534), Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții - Cod CAEN 4313 (201), Lucrări de instalații electrice - Cod CAEN 4321 (4538), Lucrări de instalații sanitare de încălzire si de aer condiționat - Cod CAEN 4322 (5269), Lucrări de instalații tehnico-sanitare - Cod CAEN 4533 (291), Lucrări de ipsoserie - Cod CAEN 4331 (492), Lucrări de pardosire si placare a pereților - Cod CAEN 4333 (1925), Lucrări de pardosire si placare a pereților - Cod CAEN 4543 (97), Lucrări de pregătire a terenului - Cod CAEN 4312 (1320), Lucrări de tâmplărie si dulgherie - Cod CAEN 4332 (2211), Lucrări de tâmplărie si dulgherie - Cod CAEN 4542 (87), Lucrări de vopsitorie zugrăveli si montări de geamuri - Cod CAEN 4334 (1673), Lucrări de vopsitorie zugrăveli si montări de geamuri - Cod CAEN 4544 (124), Lucrări de învelitori șarpante si terase la construcții - Cod CAEN 4391 (775), Lucrări de învelitori șarpante si terase la construcții - Cod CAEN 4522 (48), Lăcașe de cult (101), Magazine - îmbrăcăminte (291), Magazine - încălțăminte (54), Magazine alimentare (1160), Magazine on-line (83), Magazine universale și generale (830), Managementul calității - consultanță (47), Manipulări - Cod CAEN 5224 (302), Marketing (66), Marmură (113), Mase plastice - producători, distribuitori (197), Materiale de construcții - magazine, comercializare (912), Materiale de construcții - producători, distribuitori (587), Materiale promoționale (60), Materiale publicitare - inscripționare (45), Materiale publicitare - producție (181), Matrițe (42), Mașini-unelte - producție, comercializare (50), Mediatori (187), Medicamente - distribuitori (100), Medicamente - producători, reprezentanțe (63), Medici de familie (5869), Medicina muncii (105), Medicină - asistență medicală la domiciliu (51), Medicină - cardiologie (119), Medicină - chirurgie (105), Medicină - dermatologie (129), Medicină - diabet și boli de nutriție (47), Medicină - dispozitive medicale (50), Medicină - echipamente, aparatură medicală, accesorii (202), Medicină - ecografie (58), Medicină - endocrinologie (57), Medicină - fizioterapie, recuperare medicală (175), Medicină - ginecologie (299), Medicină - laboratoare, analize (286), Medicină - neurologie (96), Medicină - o.r.l. (125), Medicină - oftalmologie (240), Medicină - ortopedie (63), Medicină - pediatrie (165), Medicină - pneumoftiziologie (56), Medicină - psihiatrie (153), Medicină - radiologie (47), Medicină alternativă și neconvențională (63), Medicină generală (47), Medicină internă (168), Medicină naturistă (47), Medicină veterinară (463), Metale și aliaje feroase - producători, distribuitori (96), Mobilier pentru birouri și clădiri publice (51), Mobilă - canapele, fotolii, scaune (46), Mobilă - magazine, comercializare (236), Mobilă - materii prime, materiale, accesorii (124), Mobilă - mic mobilier (64), Mobilă - producători, distribuitori (563), Mobilă pentru locuințe (157), Monumente și construcții funerare (63), Morărit și panificație (186), Moteluri (109), Motoare electrice - bobinări, reparații (61), Motociclete și scutere (74), Muzee (363), Nave - șantiere construcții și reparații (102), Navigație - recrutare personal navigant (53), Notari publici (1057), Nunți, petreceri, evenimente private - organizare (285), Oficii poștale (2822), Operațiuni de mecanică generală - Cod CAEN 2562 (925), Optică - accesorii, echipamente, servicii (297), Organe de asamblare (58), Panificație - producție (365), Papetărie (274), Parchet și pardoseli (159), Parcuri pentru rulote campinguri si tabere - Cod CAEN 5530 (919), Partide și organizații politice (103), Patiserii (115), Pavaje (80), Pază și securitate (415), Pensiuni (2825), Pescuitul maritim - Cod CAEN 311 (52), Pescuitul în ape dulci - Cod CAEN 312 (286), Pesticide (117), Petrol și gaze - echipamente și servicii (43), Petrol și gaze - produse (46), Pet shop (49), Pește și produse din pește (53), Piatră ornamentală (45), Pictură (140), Piețe agroalimentare (69), Piscine (63), Pizzerii (365), Poliție (2244), Posturi de radio (76), Pregătirea fibrelor si filarea fibrelor textile - Cod CAEN 1310 (56), Prelucrarea ceaiului si cafelei - Cod CAEN 1083 (86), Prelucrarea datelor administrarea paginilor web si activități conexe - Cod CAEN 6311 (2519), Prelucrarea informatică a datelor - Cod CAEN 7230 (80), Prelucrarea lemnului (336), Prelucrarea si conservarea cărnii - Cod CAEN 1011 (487), Prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre - Cod CAEN 1012 (59), Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. - Cod CAEN 1039 (325), Prelucrarea si fasonarea sticlei plate - Cod CAEN 2312 (177), Prelucrări mecanice (153), Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) - Cod CAEN 1513 (47), Primării (2431), Producția altor tipuri de mobilier - Cod CAEN 3614 (155), Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape îmbuteliate - Cod CAEN 1107 (458), Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci - Cod CAEN 2920 (51), Producția de energie electrică - Cod CAEN 3511 (2821), Producția de filme cinematografice si video - Cod CAEN 9211 (65), Producția de profile obținute la rece - Cod CAEN 2433 (69), Producția de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală - Cod CAEN 2521 (62), Producția de țesături - Cod CAEN 1320 (59), Producția mobilierului pentru birou si magazine - Cod CAEN 3612 (58), Produse lactate - producători, distribuitori (138), Produse naturiste (157), Produse parafarmaceutice (61), Proiectare (718), Proiecția de filme cinematografice - Cod CAEN 5914 (62), Protecția muncii (165), Psihologi (368), Psihoterapie (93), Publicitate (408), Publicitate - Cod CAEN 7440 (424), Publicitate - servicii (130), Pubs (70), Recrutare și plasare de personal (214), Recuperarea deșeurilor si resturilor metalice reciclabile - Cod CAEN 3710 (106), Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Cod CAEN 3832 (1364), Repararea altor echipamente - Cod CAEN 3319 (116), Repararea aparatelor electronice de uz casnic - Cod CAEN 9521 (479), Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a. - Cod CAEN 9529 (246), Repararea articolelor fabricate din metal - Cod CAEN 3311 (106), Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice - Cod CAEN 9511 (1685), Repararea ceasurilor si a bijuteriilor - Cod CAEN 9525 (112), Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casă si grădină - Cod CAEN 9522 (240), Repararea echipamentelor de comunicații - Cod CAEN 9512 (340), Repararea echipamentelor electrice - Cod CAEN 3314 (148), Repararea echipamentelor electronice si optice - Cod CAEN 3313 (134), Repararea masinilor - Cod CAEN 3312 (698), Repararea mobilei si a furniturilor casnice - Cod CAEN 9524 (83), Repararea si întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. - Cod CAEN 3317 (65), Repararea si întreținerea navelor si bărcilor - Cod CAEN 3315 (208), Repararea încălțămintei si a articolelor din piele - Cod CAEN 9523 (130), Reparații de articole electrice de uz gospodăresc - Cod CAEN 5272 (86), reprezentanțe (46), Reproducerea înregistrărilor - Cod CAEN 1820 (85), Restaurante (13696), Resurse umane (97), Rochii de mireasă (54), Rulmenți (77), Saloane de coafură și cosmetică (319), Saloane de înfrumusețare (847), Saltele (44), Scule, unelte, accesorii - magazine, comercializare (116), Scule, unelte, accesorii - producători, distribuitori (136), Selecția si plasarea forței de munca - Cod CAEN 7450 (248), Servicii de furnizare si management a forței de muncă - Cod CAEN 7830 (651), Servicii de mutare - Cod CAEN 4942 (64), Servicii de reprezentare media - Cod CAEN 7312 (619), Servicii funerare (372), Servicii pregătitoare pentru pretipărire - Cod CAEN 1813 (197), Servicii publice (138), Silvicultură (257), Silvicultură si alte activități forestiere - Cod CAEN 210 (1239), Sindicate și federații (68), Sisteme de alarmă (158), Sisteme de securitate (206), Societăți de asigurare (254), Societăți de expertiză contabilă (206), Spitale, policlinici și asistență sanitară (263), Sport - cluburi, inițiere (253), Sport - echipament, accesorii (149), Spălarea si curățarea (uscată) articolelor textile si a produselor din blană - Cod CAEN 9601 (481), Spălătorii auto (134), Stații de betoane (88), Sticlărie (103), Stomatologie - implantologie (58), Stomatologie - materiale, echipamente, accesorii, service (53), Sudură (54), Supermarket-uri (49), Sănătate (126), Taxiuri (194), Telecomunicații (308), Telecomunicații - echipamente, service (44), Telefonie mobilă (84), Telefonie mobilă - echipamente, accesorii (44), Televiziune prin cablu și rețele de transmisie (54), Textile - magazine, comercializare (98), Textile - producători, distribuitori (158), Tipografii (403), Tipografii - echipamente, accesorii, consumabile (52), Tipărirea ziarelor - Cod CAEN 1811 (51), Topografie, geodezie (99), Tractări auto (114), Traduceri (517), Transport de persoane - rutier (430), Transport marfă (1690), Transport marfă - maritim (53), Transport marfă - rutier intern (938), Transport marfă - rutier internațional (690), Transport marfă - speciale și agabaritice (49), Transportul de marfă pe căi navigabile interioare - Cod CAEN 5040 (124), Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare - Cod CAEN 5030 (504), Transporturi aeriene de marfă - Cod CAEN 5121 (175), Transporturi aeriene de pasageri - Cod CAEN 5110 (92), Transporturi cu taxiuri - Cod CAEN 4932 (7155), Transporturi de marfă pe calea ferată - Cod CAEN 4920 (55), Transporturi maritime si costiere de marfă - Cod CAEN 5020 (382), Transporturi maritime si costiere de pasageri - Cod CAEN 5010 (301), Transporturi rutiere de marfă (27932), Transporturi spațiale - Cod CAEN 5122 (57), Transporturi terestre de călători ocazionale - Cod CAEN 6023 (196), Transporturi urbane suburbane si metropolitane de călători - Cod CAEN 4931 (812), Tratarea si acoperirea metalelor - Cod CAEN 2561 (140), Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN 3821 (97), Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase - Cod CAEN 3822 (47), Tricotaje (77), Turism de afaceri (42), Turnarea fontei - Cod CAEN 2451 (44), Turnarea metalelor neferoase ușoare - Cod CAEN 2453 (80), Turnătorii (80), Tâmplărie aluminiu și pvc (1059), Tâmplărie din lemn (159), Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor - Cod CAEN 1511 (120), Tăierea fasonarea si finisarea pietrei - Cod CAEN 2370 (569), Tăierea si rindeluirea lemnului - Cod CAEN 1610 (3332), Tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului - Cod CAEN 2010 (226), Utilaje industriale (64), Utilaje pentru construcții (231), Uși (126), Uși de garaj (59), Ventilație și sisteme de ventilație (71), Vile - cazare (368), Vinuri (138), Vulcanizare (91), Vânătoare capturarea cu capcane a vânatului si activități de servicii anexe vânătorii - Cod CAEN 170 (100), Vânătoare și pescuit sportiv (100), Vămi - servicii, puncte vamale (79), Web design (268), Ziare, reviste, publicații (201), Împrumuturi (175), Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN 6820 (6560), Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN 7020 (131), Închirieri auto (274), Închirieri spații comerciale (248), Închirieri spații de depozitare, producție (49), Închirieri utilaje pentru construcții (70), Încălțăminte - magazine, comercializare (70), Încălțăminte - producători, distribuitori (209), Îngrășăminte (47), Întreținerea si repararea autovehiculelor - Cod CAEN 4520 (10403), Întreținerea si repararea masinilor de birou de contabilizat si a calculatoarelor - Cod CAEN 7250 (98), Învățământ preșcolar - Cod CAEN 8510 (220), Învățământ primar - Cod CAEN 8520 (77), Învățământ secundar tehnic sau profesional - Cod CAEN 8532 (86), Învățământ în domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc.) - Cod CAEN 8552 (461), Învățământ în domeniul sportiv si recreațional - Cod CAEN 8551 (160), Școli (3480), Școli de conducere (pilotaj) - Cod CAEN 8041 (46), Școli de conducere (pilotaj) - Cod CAEN 8553 (980), Școli de șoferi (350), Ștampile (58)